Hallands Väderö
Spacer
   Start       Besök ön       Bo på ön       Natur & historia       Väderöfonden       Drift       Arkiv       Kontakt   

Säsongen 2017 (2017-01-20)

Nu inleds säsongen 2017. Röjningar i buskmarkerna kommer att ske under vardagar i mars månad. Under denna månad kommer vi även att ordna en arbetshelg. Är du intresserad av att delta vardagar eller helg kontakta Magnus Andrell (tfn 070-6031953). Mer information om arbetshelgen kommer senare via vår Facebooksida. Liknande arbeten kommer att utföras under oktober månad 2017.

Bokning av boende vid Fyrplatsen och på Skogvaktargården inleds med Fyrplatsen den 5 februari (4 februari för boende i våra församlingar). På Skogvaktargården kan enskilda från den 1 mars boka via ett web-baserat bokningssystem på denna hemsida för boende under perioden 13 april till den 30 september. Bokning av hela gården sker året om via e-post för boende under perioden den 13 april till den 30 september.

Ytterligare information om våra boenden finner du här.

Väderötrafiken börjar med ordinarie turer under helger med start den 1 april.

English English Väderprognos English Deutsch Svenska

 Program & Loggbok 2017

Hela programmetLoggboken


 Anslag om Väderön

» Bokning av boende på Fyrplatsen. Ledigt boende framgår av vår Facebooksida. För ytterligare upplysningar och bokning ring 0431-366194 fm måndag till torsdag.

» Bokning av boende på Skogvaktargården. 
Bokning av hela g ården kan ske året runt för boende under perioden 13 april till 30 sept. Bokning och förfrågan görs per e-post.

Övrig bokning för boende under perioden 13 april till 30 sept sker med start den 1 mars 2017 på denna hemsida.

» Väderövänner som vill engagera sig i öns natur- och kulturmiljövård är varmt välkomna att höra av sig.

Vänmärket 2016» Vänmärket för 2017 klart att beställa. Bidra till driften av Väderön genom att beställa vänmärket för 200 kr.

» Väderöfonden. Har du möjlighet och intresse av att ytterligare stödja natur- och kulturmiljöarbetet på Väderön är du varmt välkommen att lämna bidrag till Väderöfonden, i allmänhet eller explicit för färdigställandet av Skogvaktargården, pg 110154-2. Ange Väderöfonden alternativt Skogvaktargården samt ert namn. Gratulations- eller minnesgåvor anmäler du här Väderöfonden.


Svenska Kyrkan, Torekovs församling