Hallands Väderö
Spacer
   Start       Besök ön       Bo på ön       Natur & historia       Väderöfonden       Drift       Arkiv       Kontakt   

Arkiv - Hallands Väderö

Mycket är skrivet om Hallands Väderö. Här beskrivs litteratur med anknytning till ön eller forskning på och om ön. Skrifterna är fördelade på sex rubriker.

» Introduktion och litteraturlista

Innehåll:    Förord - En sammanfattande lista över artiklar om ön   

» Torekovs församlings skrifter om ön

VäderöbokenFöljande trycksaker distribueras av Torekovs församling:

Äldre tryck (som kan finnas antikvariskt):
- Stiftsnämndens karta (1965), reviderad (1980)
- Pihl & Ljungberg: Besökskarta (2006)
- Guide – besöksmål och karta (2010)

Aktuellt tryck:
- Karta över Hallands Väderö (2010)
- Ekstam - Forshed: Hallands Väderö – naturen
  och historien (2010). Bild till höger
-
Guide – sevärdheter och karta (2013)

Trycksakerna säljs i den lokala bokhandeln, av Väderötrafiken
och på caféet på Väderön. Dessutom säljs vykort med motiv
från Väderöboken, som även kan köpas på Bokia och på församlingsexpeditionen

Trycksakerna säljs till förmån för Väderöfonden

» Böcker om Hallands Väderö

Hallands VäderöI listan nedan finns  sju böcker som på ett övergripande sätt beskriver olika förhållanden på Hallands Väderö och sådant som berör ön. Ericson, Vallin och Elmberg för närmast ses som turisthandböcker. Sist nämns ett par böcker vars innehåll är  speciellt men med stark anknytning till Väderön.
Alla skrifterna utom de äldsta finns att köpa i den lokala bokhandeln. De äldsta kan man hitta på antikvariat.

  • Johan Erikson: Hallands Väderö. 1906. (bilden).
  • Johan Erikson: Hallands Väderö - Hovs Hallar. 1920. 
  • Hervid Vallin: Besök på Hallands Väderö. 1949.
  • Hervid Vallin: Besök på Hallands Väderö. 1967, offset 1977.
  • Claes-Göran Isacson: Hallands Väderö och jakten på Ön. 1993.
  • Erica Elmberg: Hallands Väderö. 2000.
  • Klara Wijkander: Ortnamn på Hallands Väderö. 1964.
  • Olle Renck: Torekovbornas Väderötrafik. 1993.
  • Anna Gunnert: Lilla Dårfink. 2011.

» Ön i skånska natur- och turistguider

Hallands VäderöVäderön nämns av Snorre Sturlason redan 1027 med namnet Veðrey. Under vår tid har ön blivit kortfattat beskriven i mängder av reseböcker och guider till naturupplevelser i Skåne. En del av dessa koncentreras till kusten eller nordvästra delen av landskapet. Det är intressant att se hur ön presenteras i sådana böcker och hur den "står sig" som naturupplevelse i konkurrens med alternativen i respektive bok.


Ön finns också med på sjökort och kartor och nämns i böcker om fyrar och naturhamnar på Västkusten.

» Hembygdslitteratur och lokala projekt

Bjärebygden 2010Artiklarna under denna rubrik har skrivits av, om eller för människor i Torekovs församling, Båstad kommun och Bjäre härad. Texterna handlar således om bygden inklusive Hallands Väderö. Några är utgivna av kommunen, en lokal förening eller sammanslutning.

» Naturvårdslitteratur och forskningsrapporter

Naturvårdare och forskare har alltid intresserat sig för Hallands Väderö. Naturbeskrivningar, debattartiklar och mindre forskningsrapporter från ön har publicerats i Sveriges Natur och Skånes Natur.

Forskning har bedrivits både på och om Hallands Väderö. Resultaten finns i skriftserier från veteskapliga institutioner och i periodiska skrifter som Svensk Botanisk Tidskrift och Fauna och Flora. Det har gjorts inventeringar av öns fåglar, insekter, skog och lavar. Några rapporter beskriver förändringar i öns natur.

» Meddelanden från SHVN

Sällskapet Hallands Väderös Natur (SHVN) bildades 1942 vid en samman­komst på Zoologiska Institutionen i Lund.

Ett ändamål med SHVN är: "att sprida kunskap om ön genom föredrag och skrifter". Många forskningsrapporter och naturskildringar från ön har därför utgivits i serien: "Meddelanden från SHVN". Dessa skrifter ingår i medlemsavgiften.

 Kartor

» Aktuell besökskarta

» Äldre kartor


 Tidigare aktiviteter

» 2014 - Loggbok

» 2013 - Loggbok

» 2012 - Loggbok

» 2012 - Verksamhet

» 2011 - Loggbok

» 2010 - Loggbok

» 2010 - Verksamhet

» 2009 - Loggbok

» 800 års jubileet 2009
     Program (pdf)
     Jubileet (pdf)
     Om Sankta Tora (länk)
     Om Dronning Dagmar (pdf)


 Hemsidor om ön

» S. Hallands Väderö Natur

» Bjäre Naturskyddsförening

» Väderötrafiken

» Torekovs turistbyrå

» Båstad Kommun om ön

» Länstyrelsen om ön

Svenska Kyrkan, Torekovs församling