Hallands Väderö
Spacer
   Start       Besök ön       Bo på ön       Natur & historia       Väderöfonden       Drift       Arkiv       Kontakt   

Loggbok från Hallands Väderö

Jul på Skogsvaktargården (2015-12-29)

På Annandag jul var det traditionsenlig julutflykt till Väderön. Nyrenoverade Skogvaktargården var julpyntad och höll öppet för intresserade. Gården besöktes av drygt hundra personer under dagen. Under våren öppnar Skogvaktargårdens boende för grupper och enskilda. Ytterligare information om boendet kommer senare.

En stunds vila och värme i salen på Skogvaktargården.

Fyren är åter i drift efter renovering (2015-12-16)

Fyren på Väderön är nu åter i full drift efter en mycket omfattande renovering.

Stora delar av plåten i tornet (bordläggningsplåt) är utbytt mot ny, hela fyrtornet är in- och utvändigt rengjort med bläster och har därefter genomgått en omfattande målningsprocedur. Det gamla vaktrummet, direkt under lanterninen, har renoverats med nya pärlspontklädda väggar (skott) och golv (durk).

Lanterninglasen har återställts i ursprunglig höjd och ger nu ett mycket stiligt intryck. Solpanelerna har flyttats från balkongräcket ner på maskinhusets grund. Glädjande nog har tyfonerna (Kockums supertyfon) trots att de är ur drift har fått sitta kvar.

Stort tack och heder åt Sjöfartsverket för denna mycket fina insats! Entreprenör har varit firman FSP - For Surface Protection, Göteborg, under ledning av Ismo Rönkkö och Bengt-Åke Andersson.

Fyren kommer att vara öppen för visning bl. a under Internationella fyrdagen den 20-21 augusti 2016.

Ställningen klar att riva.

Nyrenoverat fyrtorn.

Målarbasen Bengt-Åke Andersson ombord på Nanny. Tidigare aktiviteter

2015-16 - Loggbok

2014 - Loggbok

2013 - Loggbok

2012 - Loggbok

2012 - Verksamhet

2011 - Loggbok

2010 - Loggbok

2010 - Verksamhet

2009 - Loggbok

 Bidrag till loggboken

Till vår hemsida tar vi gärna emot bilder från exkursioner och enskilda utflykter på Väderön.

Skriv gärna datum och namn på personer, platser och eventuella växter och djur, som är viktiga på bilderna. En kort beskrivning av iakttagelser eller upplevelser i anslutning till bilderna höjer informationsvärdet.

Mejla John Henrysson för instruktion.

Svenska Kyrkan, Torekovs församling