Hallands Väderö
Spacer
   Start       Besök ön       Bo på ön       Natur & historia       Väderöfonden       Drift       Arkiv       Kontakt   

Loggbok från Hallands Väderö - 2012

Stor gåva till Väderöfonden

Torekovs båtsällskap (TBSS) har efter insamling från sina medlemmar överlämnat en gåva på 54 100 kr till Väderöfonden. Kyrkorådet och ö-förvaltningen framför sitt varma och uppriktiga tack för den generösa och för verksamheten så viktiga gåvan. Må Julens och Trettondetidens klara stjärna stråla över er alla!
Magnus Andrell

Information om Väderön vintern 2012-2013

Bo på Fyrplatsen. Bokning av boende under 2013 startar söndagen den 3 februari kl. 08. Bo på ön

Väderötrafiken. Det är fortsatt oklart hur turtrafiken till Väderön skall fungera för 2013. För boende på Fyrplatsen kommer transporter ordnas. Turbåtar

Skötselavtal med Länsstyrelsen. Äntligen har vi fått tillstånd ett avtal om skötsel med Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som formellt ansvarar för naturvård, tillsyn och tillgänglighet i reservatet. Enligt avtalet kommer nu Hallands Väderö få viss ersättning för del av de skötselinsatser som utförs i reservatet.

Resumé över 2012. En kavalkad över händelser 2012.

Fyren på Väderön. Efter en lång rad av påstötningar har Sjöfartsverket meddelat att man avsatt medel för renovering av fyrtornet under 2013. Man reserverar sig dock för omdisponeringar i budgeten.

Skogvaktargården. Vi väntar fortfarande på besked från Länsstyrelsen angående dispens för de åtgärder som erfordras för att iordningsställa en retreatplats och vandrarhem på Skogvaktargården. Länsstyrelsen har preliminärt meddelat att besked kommer före nyår.

Annandagsvandring med havsörnar

Onsdagen den 26 december. Den traditionella julvandringen på Väderön lockade trots regn på förmiddagen ett hundratal entusiaster till Väderön. I Sandhamnsbukten möttes deltagarna av lekande knubbsälar som likt delfiner gjorde krumsprång över vattenytan. Himlen klarnade tillfälligt upp och solen bländade från sydväst.

Den största behållningen blev för många de havsörnar, som sågs på olika håll: Fyra samtidigt svävande över Skogvaktargården, en (av dem?) i en tall på Gårdsslätten och en i ett träd vid Hälledammen och en på västsidan, där ett par skådare följde den i sina kikare.

Havsörn i sikte

Några vandrare förvånades över nya vyer efter röjningar i september. Från stigen, som går från västsidan in i Ulagapskärret, kan man nu, åtminstone vintertid, se spången på stigen som går söderut innanför Ulagapet mot Skogvaktargården. Från spången syns nu i motsatt riktning också gärdsgården som avgränsar Söndreskog. Lägg märke till ett fällt träd som ligger kvar och askgropen till vänster efter eldning.

Röjningar i Ulagapskärret

Information september 2012

Inget nytt om fyren. Församlingen önskar i första hand att tornet rustas upp och är beredd att överta maskinhuset, dvs. annexet till tornet. Inget svar från Sjöfartsverket.

Kappelhamnsbrygganär åter i drift. Fyra ersättningspålar med fastgjuten ”fot” bogserades en åt gången till ön av ”Valdemar Sejr” på TBSS’s flotte. Tack för lånet av flotten och tack till Torekovs Varv, som lastade ombord pålarna med sin truck.Skogvaktargården
. Avloppslösningen är godkänd. Bygglov och tillstånd från Länsstyrelsen väntas. Arkitekter, förtroendemän och vaktmästare från pastoratet har finplanerat på plats.

Helgturer till ön i september och oktober. Passa på att plocka fina björnbär.

Traditionell röjning i vecka 39. Intresserad? Hör gärna av dig till Magnus Andrell. Bilder från tidigare röjningar finns på hemsidan.

Internationella fyrdagen 198 besökare på 4 timmar

Det rådde högtryck i dubbel bemärkelse vid Hallands Väderö fyr under Internationella fyrdagen den 19 augusti. Det var guidad visning av fyren kl 12-16 med strålande utsikt från tornet. Ett foto genom ett något dammigt fönster våningen under lanterninen visar också att många småbåtar passade på att lägga till i Tjuvelthamn - den gamla fyrhamnen.

 

Utanför fyren bjöd Torekovs församling på Hjördis Peterssons kanelbullar och kaffe eller saft från Väderökaféet. På serveringsbordet (bild) fanns broschyrer om fyrplatsen och det såldes vykort, böcker och vänmärke för Väderön. För intresserade visades även fyrbostärer mellan gästbyten, som sker på söndagar.

Tack till Nils-Åke Lundquist och Bengt Kollberg, som slet hårt med registrerimng, visning, servering och försäljning i sommarvärmen.

» Thorasamling

Onsdagen den 25 juli. Kvällsutflykt med musik ombord, sälsafari vid lämpligt väder och strandhugg på ön med andakt. Ta med tag kaffekorg. Från Torekov kl. 18.45 och åter ca kl. 21. Pris 100/50 kr.

» Gudstjänst på Ön

Väderögudstjänst söndagen den 29 juli kl 13 vid Sandhamn Turbåt avgår kl 12. Hemresa kl 14.20 eller 15.20.

» Midsommargudstjänst

Lördagen den 26 juni. Kvällsgudstjänst i Sandhamn med spelmän, som även brukar spela på kajen i Torekov före båtens avgång kl. 19.00. Ta med matsäck och gärna en filt eller ett sittunderlag.

Kaféet i Sandhamn öppnar den 17 maj

Kaféet i Sandhamn öppnar till Kristi himmelfärdsdag, torsdagen den 17 maj, öppet kl. 11-16. Därefter tillsvidare öppet åtminstone helgdagar kl. 11-16.

Ottevandring med Lars Svensson den 17 maj kl.7

Lars Svensson Foto: John HenryssonPå Kristi himmelsfärdsdags morgon blir det en vandring på Väderön med vår världskände ornitolog Lars Svensson. Lars tar oss med på en rundtur genom skogs- och buskmark, förbi kärr och längs stränder. Vandringen tar drygt två timmar då vi i lugnt mak och med flera stopp stannar för att skåda och lyssna. Lars Svensson delar med sig av sin erfarenhet och djupa kunskap om fåglarnas fantastiska värld. Passa på att njut regionens vackraste naturområde i praktskrud en försommarmorgon. Skall vi få se lärkfalk och skärfläckor i år också och kanske få lyssna på sommargyllingen? Båt från Torekov kl. 7. Hemresa med ordinarie turbåtar från kl. 10.20 eller senare. Pris vuxen (från 16 år) 150 kr per person. Tidigare aktiviteter

2015-16 - Loggbok

2014 - Loggbok

2013 - Loggbok

2012 - Loggbok

2012 - Verksamhet

2011 - Loggbok

2010 - Loggbok

2010 - Verksamhet

2009 - Loggbok

 Bidrag till loggboken

Till vår hemsida tar vi gärna emot bilder från exkursioner och enskilda utflykter på Väderön.

Skriv gärna datum och namn på personer, platser och eventuella växter och djur, som är viktiga på bilderna. En kort beskrivning av iakttagelser eller upplevelser i anslutning till bilderna höjer informationsvärdet.

Mejla John Henrysson för instruktion.

Svenska Kyrkan, Torekovs församling