Hallands Väderö
Spacer
   Start       Besök ön       Bo på ön       Natur & historia       Väderöfonden       Drift       Arkiv       Kontakt   

Loggbok från Hallands Väderö - 2013

Stormen Sven (2013-12-10)

Ännu en svår storm drabbade Ön den 5-6 december 2013. Stormen som är döpt till Sven blåste från nordväst och hade orkanbyar som uppmättes till 36 m/s.

Stormen var utdragen under många timmar, först från väst sedan tilltagande och över till nordväst. Vattenståndet steg till mycket höga nivåer, uppskattningsvis nära 2 meter över normalvattenståndet.

Stormen innebar att ytterligare träd blåste omkull. Nu är det rejält med skadade träd i skogarna. Byggnaderna klarade sig väl, men det höga vattenståndet klådde ytterligare bryggorna i Sandhamn och Kappelhamn. Upprensningsarbetena längs stigarna påbörjas till kommande helg.

Varning för vistelse i skogarna på Väderön (2013-10-30)

Stormen Simone drabbade ön med full kraft på måndagskvällen den 28 oktober 2013. Orkanbyar på 42 m/s är uppmätta medan högsta medelvind stannade vid stormstyrkan 31 m/s (orkan 33 m/s).

SimoneMånga träd har fallit, främst stora björkar och rönnar men även flera grova ekar och bokar. Träd har också skadats genom att hela kronor eller grenar brutits loss eller att som typiskt för de gamla bokträden att stammen har brutits av några meter ovan mark.

Av Öns mer kända träd är det bara Liggande linden i Nörre skog som skadats genom att en av de grova stammarna åt söder har brutits loss. Nitzelius- och Soldatboken samt Grövsta-, Äldsta-, Kungs-, Sandviks-, Sandhamns- och Efterträdareken är alla glädjande nog oskadda. I Engelska parken och i Kulturskogen där det nyligen har rensats upp ligger nu flera ekar och andra träd omkullvräkta. I skogarna är stigarna svårframkomliga på grund av vindfällda träd.

Röjningsarbetet påbörjas inom kort men kommer att ta flera veckor. Det finns nu flera kraftiga rotvältor, vindfällda träd som inte kommit ner till marken utan hänger kvar i spänn mot andra träd och mycket av mer eller mindre grova grenar som hänger löst uppe i träden – detta utgör en fara.

Det finns därför anledning att varna för den förhöjda risk som det nu innebär att vistas på ön och då särskilt i skogarna och i synnerhet då det blåser så att kronverken sätts i rörelse.Iakttag därför stor försiktighet. Båtbryggan i Kappelhamn är skadad och får tillsvidare inte användas.

SimoneSimoneSimone

Bilder efter stormen Simone. Foto Magnus Andrell

Drygt 50 000 kr till Väderöfonden (2013-10-28)

Individuella medlemmar i föreningen Torekovs Båtsällskap har under 2013 tillsammans skänkt 52 000 kronor till Väderöfonden. Bidraget är varmt välkommet och bidrar till att hålla ön tillgänglig och välskött.

Händelser (2013-08-22)

Sykomorlönnar (Acer pseudoplatanus) ringbarkas i Söndre skog. Arten planterades i ett område av skogen och sprider sig lätt. Lönnen har bekämpats länge utan större framgång. Sågas trädet ner bildas nya skott från stubben. Björn Werner utför arbetet.
Under  lågsäsong kan man lösa båtbiljett piren, denna dag av Emil, jungman på Nanny.


Arkitekterna Månsson & Dahlbäck förevisar det blivande kapellet i gamla logen för medlemmar av kyrkoråd, kyrkofullmäktige och kyrkonämnd.


Den automatiska väderstationen får sin årliga tillsyn. Servicen kan kräva mycket utrustning.

Vaktmästare Mikael Haraldsson gör en koll över stranden i Sandhamn på väg iland med ”Dagmar”.

Internationella fyrdagen (2013-08-18)

Ett 80-tal personer besöker fyren mellan kl 12 och 15. Bengt Kollberg och Magnus Andrell och serverar   kaffe eller saft med bulle och besökarna får gå upp i lanterninen på egen risk. Där uppe, 20 meter över havet, berättar Nisse Lundquist om fyren.
Eftersom de pågår gästbyte i fyrbostäderna kan värdinna Ingela Maas även visa några av uthyrningslägenheterna för intresserade.

Mellan kl 14 och 16 drar ett regnväder fram över ön. Sikten från tornet blir tillfälligt begränsad och Stora Tånge i nordöst tonar bort. Nedanför tornet syns bryggan i Tjuvelthamn.

Läs mer om Fyrplatsen på ön

NST på ön och lammen tas iland (2013-08-09)

Reportern Emelie Malmros och fotografen Mats Roslund på den lokala dagstidningen gör ett reportage om Skogvaktargården på Hallands Väderö (NST 14 augusti) och får som bonus uppleva hur fåren samlas ihop vid Kappelhamn och lammen skiljs från tackorna (NST 10 augusti). Teamet filmade även för 24HD.

På väg till Kappelhamn med kyrkan båt ”Dagmar” passar Emelie på att fråga ut arkitekterna Marianne Dahlbäck och Göran Månsson. Vid Skogvaktargården intervjuas även förvaltarna och vaktmästare Håkan Bengtsson.

Några ungnöt bildar enad front mot bordercolliern, som är med för att driva fåren. Journalist och fotograf överlägger med förvaltaren i väntan på fåren. 

Fåren i fållan där lammen skiljs från tackorna och ”tackar för sig”, som tidningen så vitsigt skriver i sin rubrik.
Lammen åker iland med Nanny medan tackorna får stanna kvar på ön till november-december. Väderömuseet i bakgrunden.

Vid ett slumpartat möte passar förvaltare Andrell på att förhöra sig sig med Gustaf Bernström om de för säsongen nya sopbehållarna underlättar hämtnings- och tömningsarbetet. Sophämtningen tycks fascinera både ungdom och ungnöt. I bakgrunden syns ”Hönsahuset”, som 1920-1935 var annex med växthus till en ekologisk station och som därefter varit sommarbostad. 

Gudstjänst med barndop i havet (2013-08-04)

Göran Rosman leder söndagens friluftsgudstjänst med barndop vid Sandhamn. Frans Grzeskowiak vid orgeln. Vaktmästare: Thomas Thysell.

Präst, barn, mor och mormor.

Skogvaktargårdens dispenser beviljade (2013-07)

Efter förseningar och i dialog med Torekovs kyrkoråd har Länsstyrelsens Miljöavdelning, Naturvårdsenheten med stöd av 7 kap 28a § miljöbalken beviljat dispens från reservatsföreskrifter och strandskydds-bestämmelser för naturreservatet och Natura 2000-området Hallands Väderö för uppförande av permanenta och tillfälliga sovhus, teknikhus och mulltoaletter samt tillstånd för yttre ändringar av befintliga byggnader.

Upplysningar lämnas av förvaltaren Magnus Andrell.
Visningar av Skogvaktargården har förekommit i fjol och i år. Alla är välkomna med synpunkter och idéer och hjälp med arbetsinsatser och/eller ekonomiskt bidrag till ombyggnaden.

Rapport från juli (2013-07-31)

Redan den 29 juni var det biodlarträff på Hallands Väderö under ledning av Heinrich Valtinat. Den 30 juni blåste det så att en bokad sälsafari måste ställas in.

Kaféet vid Sandhamn har i sommar fått en ny föreståndare, nämligen Rose-Marie Nordbergh med ett förflutet som värd för kaffestugan i Hembygdsparken i Boarp. På bilden är Rose-Marie på väg till sin arbetsplats med turbåten Nanny. 

Äntligen fick vi ett par efterlängtade hästar till ön. På bilden betar de på Ravnahult nära Soldatboken. 

Under delar av sommaren arbetar ungdomar på ön med bl. a. sophantering, röjning, målning, underhåll av stigar och guidning. Några arbetar i kaféet.
Personerna på bilden planerar den närmaste tidens fältarbete. Från vänster vaktmästarna och tillsynsmännen Mikael Haraldsson och Björn Werner, vikarierande Gustaf Bernström och sommarjobbande Mattias Gustafsson samt förvaltaren Magnus Andrell. 

I Nörre skog utfördes efterröjning av björnbärssnår och flyttade också kullfallna träd till platser där de inte är i vägen vid kommande röjningar. Senare, när sommartorkan är över, kommer riset att eldas upp.

Tjuveltakällan, tidigare kallad Plattröfs källa (Egerström 1808), har ett lock, som behöver tjäras då och då. Det sker med lika delar linolja, terpentin och trätjära samt en mindre andel rödsprit. Detta hedersuppdrag utfördes den 11 juli.

Juli bjöd på några fina sommardagar med mycket folk på ön. Bortåt 1 200 personer åkte då med Väderötrafikens båtar. Bilden visar att badlivet vid Sandhamn den 22 juli var som förr i tiden.  

Dispenser från Länsstyrelsen (2013-07-31)

Under juli kom besked från Länsstyrelsen att begärda dispenser från Natura 2000, strandskydd och reservatsföreskrifter för ändrad användning av skogvaktargården har beviljats. Därmed kan det egentliga arbetet med om- och tillbyggnader börja. Arkitekterna har därför varit på Väderön ett antal gånger under juli månad för att diskutera detaljer och göra arbetsbeskrivningar.

Gavelspetsen på logen har tagits ner för att ljuset ska kunna studeras innan man avgör hur innerväggarna bör se ut: obehandlade eller vitkalkade. De små fönstergluggarna ska på något sätt glasas så att fåglar och insekter hålls ute. Plats för altare och arrangemang av stolar eller bänkar ska diskuteras. Golvmaterial till kapellet ska snart läggas in. Material till fönsterpartier i gavelspets och väggen mot öster mitt emot porten ska beställas och en ny port tillverkas.

Thorasamling vid Kappelhamn (2013-07-24)

Den traditionella Thorasamling i kyrkogården vid Kappelhamn ägde rum den 24 juli. Turbåten Nanny gick söder om Vinga skär för sälsafari vid Glimmingebåden. Tyvärr syntes endast huvuden på sälar i vattnet.
Andakten på kyrkogården leddes av Göran Rosman. Christer Andreasson spelade trumpet till psalmerna. Medhavt kaffe intogs efteråt på ”kyrkbacken” utanför grinden till Söndre skog, där myggen är färre.


Andakt på kyrkogården under Thorasamlingen

Innan Christer avslutade med ”Amazing Grace” sjöngs pilgrimspsalmen ”Härlig är jorden”. Psalmen diktades 1850 av Bernhard Severin Ingemann (1789-1862). Det fick John Henrysson att till kaffet berätta om Valdemar Sejr, som 1209 skänkte Väderön till S:ta Thoras kapell som tack för att hans drottning Dagmar lyckligt nedkommit med en prins. Psalmdiktaren var lektor vid Sorø akademi och skrev flera historiska romaner. En av dem heter ”Valdemar Seier”. Romanen skrevs 1830 och översattes till svenska 1927. Jan Guillou skrev sin romansvit om riddaren Arn i Ingemannsk anda. Arn ”levde” i Västergötland under kung Valdemars tid och deltog i slaget vid Kungslena 1208. Kung Valdemar stöttade då Sveriges kung Sverker Karlsson, som stred mot Erik Knutsson, men de förlorade slaget. Det finns en utförlig beskrivning av kung Valdemars tid på denna hemsida under fliken Natur och historia, rubriken Dronning Dagmar.

Birgitta Jansson sjöng och ledde allsången ombord på Nanny till ackompanjemang av Karl-Erik Lundberg på dragspel Christer Andreasson på trumpet. Birgitta berättade i  högtalarna att hon som barn fått en halskedja med ett kors. Givare var danska vänner, som hennes far hjälpt vid flykt från Danmark under kriget. I samband med Väderöns 800-årsjubileum förstod Biegitta att det var ett ”Dagmarkors” hon fått. Dronning Dagmar betraktades som en mycket from människa. I hennes kista i Sct Bendts kirke i Ringsted fann man ett litet bysantinskt kors. Korset har imiterats i många olika utföranden och blivit en omtyckt dopgåva i Danmark. Originalet finns på Danmarks Nationalmuseum och en exakt kopia (bild) i Sct Bendts kirke.

Som vid tidigare Thorasamlingar spelade Christer Andreasson tapto på trumpet när Nanny lagt till i Torekov hamn.

Årsmöte SHVN (2013-07-06)

Sällskapet Hallands Väderös Natur årsmöte vid Sandhamn. Deltagarna slog sig ner på en klipphäll invid en gammal ek under vars krona ordförande Jan Lannér ledde förhandlingarna.

Efter lunch vandrade sällskapet till Skogvaktargården där de inbjudna arkitekterna Göran Månsson och Marianne Dahlbäck presenterade idéer för bostället och förklarade tankegångarna.


 

 

 

 

 

 

100-årsdag med Väderöklubben (2013-07-02)

Den 2 juli firade Väderöklubben sin 100-årsdag med öppet hus på Hied.

För mer än hundra år sedan semestrade många välbeställda familjer i Mölle, dit man kunde resa med tåg. Karlarna i några familjer tog sig vidare till Väderön med fiskebåt och stannade någon vecka på ön. De tältade eller hyrde hos skogvaktare Mårtensson. 1913 bildade de Väderöklubben. Efter första världskrigets slut sökte de ett eget hus på ön. Klubben övertog 1925 en gammal stenhuggarbarack, som tillhörde Väderöns Stenförädlings AB, sedan kyrkorådet gått med på att hyra ut tomten till klubben. Baracken byggdes om och fick en övervåning. I detta egna tillhåll (”hie” på skånska) har klubbens herrar traditionsenlig sejour en vecka varje sommar. Övrig säsong hyr medlemmar in sig med sina familjer. Mer finns att läsa på denna hemsida under fliken Natur och historia, rubriken Hus på ön (pdf) och på www.shvn.se/byggnader.

Till festligheterna var grannar i husen i Kappelhamn och andra vänner och bekanta till medlemmar inbjudna. Eftersom det var ”öppet hus” kunde alla som kände sig manade komma och gratulera. Arbetare och förtroendemän från ön infann sig. Korna kom och betade in på knuten. Gästerna hälsades vid ankomsten med fanfar och lät sig sedan underhållas av klubbens medlemmar och njöt av iskylda drycker och mat. Vädret blev, som sig bör, det vackraste dittills under sommaren.


Vänster, Gäster strömmar till Hied.
Höger, Klubbmedlemmar sjunger en välkomstsång från trappan.

Konfirmandgrupp (2013-07-01)

Den 1 juli kom den första av två konfirmandgrupper till Fyrplatsen för några dagars lägervistelse.

Den andra gruppen kom den 8 juli. Vid stilla och soligt väder är det skönt att kunna samtala i ett tält.

På bilden en grupp under ledning av Claes Vetterlein.

Midsommardagen (2013-06-22)

Gudstjänsten vid Sandhamn besöktes av bortåt hundra personer som lyssnade till fågelsång, folkmusikerna Måndax och kyrkoherde Fredrik Westerlund. Tid och plats passade utmärkt till dagens tema om skapelsen och våra föreställningar om en lustgården och ett paradis. Måndax spelade både på kajen i Torekov, på båten och under gudstjänsten. Väderökaféet höll extraöppet på kvällstid. En riklig kollekt gavs till Frälsningsarmens hjälparbete. Läs mer

Midsommarsolen sänkte sig i nordväst bortom Pärlhamn, Getaryggen och Grönskärsslätten.
Fläder och vildkaprifol spred väldoft Kapten Lindgren och jungman Falk tog oss till och från Ön med Sund som var prydd med björkruskor. Väderötrafiken, Badföreningen och Torekovs församling bjöd på båtresan.

Årets traditionella ottevandring (2013-05-25)

OttenvandringI ett hotfullt men efterhand utmärkt väder för fågelsång ledde Lars Svensson ännu en gång en skara på 40-talet personer till Oadammen där strandpipare och tofsvipor flög över de gula svärdsliljorna. Vandringen fortsatte förbi Ulagapskärret till utsiktspunkten vid röset väster om Hied (bild). På öns västsida visade vitkindade gäss upp sina dunungar. Längs stigen från Kappelhamn, med en slinga runt Hälledammen, gick vandrarna till Sandhamn där Lars avtackades med Bordeauxvin och applåder. Antalet påträffade fågelarter bokfördes till 56, varav nio nya i förhållande till vandringen såväl 2011 som 2012. Under dessa tre vandringar har sammanlagt 71 olika arter visat upp sig och/eller hört av sig med mer eller mindre vacker sång. Allt och lite till sakkunnigt och lärorikt kommenterat av Lars.

Betesdjuren för säsongen är på plats (2013-05-14)

Betesdjuren till önÅrets viktiga gäster betesdjuren är nu på plats på Ön. Under maj tom september tjänstgör 105 tackor med 132 lamm och 43 nötkreatur och några hästar som goda naturvårdare och landskapsskapare på Ön. Uttransporten sker med turbåten Nanny.

 

Lediga anställningar (2013-04-22)

Personal till öförvaltningen och sjömän för turtrafiken sökes för säsongen 2013. Läs mer

Mink på ön, anmäl observationer! (2013-02-11)

Det har sedan flera år funnits mård på ön. Djuren har orsakat stor skada på fågellivet. Väderö Jaktklubb har efter flera års ambitiöst arbete med fällor lyckats få ner stammen till en låg nivå och tex får tobisgrisslan nu åter flygga ungar. I somras kom en larmrapport om observation av mink på ön. Under höstjakten på hare observerades också en mink. Minken är ett rovdjur och en allvarlig fiende till fågellivet. Mink är dock mer svårfångad än mården. Minken har också ett annat beteende och kan lättare observeras dagtid, ofta vid klippstränderna. Vi är mycket angelägna om att få in rapporter om minkobservationer. Kontakt

Turtrafiken (2013-02-11)

Glädjande nyheter är att Väderötrafiken seglar tillsvidare. Det finns nu en turlista för säsongen 2013. Rörelsen är till salu vilket kan komma att innebära ändringar. Läs mer

Renoveringen av fyren uppskjuten igen (2013-02-11)

Den i år planerade renoveringen av fyrtornet är uppskjuten. Sjöfartsverket har åter meddelat att man på grund av omdisponeringar i sin budget tvingats ställa in underhållet av fyren Hallands Väderö. Vi arbetar vidare med att få till stånd en välbehövlig renovering av det numera ganska rostiga fyrtornet.

Information om Väderön vintern 2012-2013

Bo på Fyrplatsen. Bokning av boende under 2013 startar söndagen den 3 februari kl. 08. Bo på ön

Väderötrafiken. Det är fortsatt oklart hur turtrafiken till Väderön skall fungera för 2013. För boende på Fyrplatsen kommer transporter ordnas. Turbåtar

Skötselavtal med Länsstyrelsen. Äntligen har vi fått tillstånd ett avtal om skötsel med Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som formellt ansvarar för naturvård, tillsyn och tillgänglighet i reservatet. Enligt avtalet kommer nu Hallands Väderö få viss ersättning för del av de skötselinsatser som utförs i reservatet.

Resumé över 2012. En kavalkad över händelser 2012.

Fyren på Väderön. Efter en lång rad av påstötningar har Sjöfartsverket meddelat att man avsatt medel för renovering av fyrtornet under 2013. Man reserverar sig dock för omdisponeringar i budgeten.

Skogvaktargården. Vi väntar fortfarande på besked från Länsstyrelsen angående dispens för de åtgärder som erfordras för att iordningsställa en retreatplats och vandrarhem på Skogvaktargården. Länsstyrelsen har preliminärt meddelat att besked kommer före nyår.
 Tidigare aktiviteter

2015-16 - Loggbok

2014 - Loggbok

2013 - Loggbok

2012 - Loggbok

2012 - Verksamhet

2011 - Loggbok

2010 - Loggbok

2010 - Verksamhet

2009 - Loggbok

 Bidrag till loggboken

Till vår hemsida tar vi gärna emot bilder från exkursioner och enskilda utflykter på Väderön.

Skriv gärna datum och namn på personer, platser och eventuella växter och djur, som är viktiga på bilderna. En kort beskrivning av iakttagelser eller upplevelser i anslutning till bilderna höjer informationsvärdet.

Mejla John Henrysson för instruktion.

Svenska Kyrkan, Torekovs församling