Hallands Väderö
Spacer
   Start       Besök ön       Bo på ön       Natur & historia       Väderöfonden       Drift       Arkiv       Kontakt   

Loggbok från Hallands Väderö - 2015-16

Jul på Skogsvaktargården (2015-12-29)

På Annandag jul var det traditionsenlig julutflykt till Väderön. Nyrenoverade Skogvaktargården var julpyntad och höll öppet för intresserade. Gården besöktes av drygt hundra personer under dagen. Under våren öppnar Skogvaktargårdens boende för grupper och enskilda. Ytterligare information om boendet kommer senare.

En stunds vila och värme i salen på Skogvaktargården.

Fyren är åter i drift efter renovering (2015-12-16)

Fyren på Väderön är nu åter i full drift efter en mycket omfattande renovering.

Stora delar av plåten i tornet (bordläggningsplåt) är utbytt mot ny, hela fyrtornet är in- och utvändigt rengjort med bläster och har därefter genomgått en omfattande målningsprocedur. Det gamla vaktrummet, direkt under lanterninen, har renoverats med nya pärlspontklädda väggar (skott) och golv (durk).

Lanterninglasen har återställts i ursprunglig höjd och ger nu ett mycket stiligt intryck. Solpanelerna har flyttats från balkongräcket ner på maskinhusets grund. Glädjande nog har tyfonerna (Kockums supertyfon) trots att de är ur drift har fått sitta kvar.

Stort tack och heder åt Sjöfartsverket för denna mycket fina insats! Entreprenör har varit firman FSP - For Surface Protection, Göteborg, under ledning av Ismo Rönkkö och Bengt-Åke Andersson.

Fyren kommer att vara öppen för visning bl. a under Internationella fyrdagen den 20-21 augusti 2016.

Ställningen klar att riva.

Nyrenoverat fyrtorn.

Målarbasen Bengt-Åke Andersson ombord på Nanny.

Stormen Gorm (2015-11-10)

Stormen Gorm drabbade Väderön den 1.a Advent.

Stormen var som intensivast på söndagen den 30 november 2015. Vinden ökade under kvällen och uppgick enligt väderstationen kl. 23 till väst 29 m/s med vindbyar på 40 m/s.

Skador på skog och byggnader blev måttliga. Betydligt mindre än i de svåra ovädren Sven och Simone år 2013. Samtliga bostadshus synes klarat sig oskadda. En del stigar blockerades, men är åter öppnade. Bryggan i Kappelhamn fick sig ännu en törn och behöver repareras innan säsongen 2016. Bryggan är till dess avstängd.

Grov ek nära Badkarslinden i Kulturskogen.

Kappelhamnsbryggan utan ramp och ännu något mer skev.

Stigen vid Fårafållorna.

Ståtlig bok i Engelska parken.

 

Väderötrafiken (2015-08-01)

Väderötrafiken (Torekov Shipping AB) har pga dåligt väder haft ett dåligt utfall hittills under säsongen med flera  dagar inställd trafik . Företaget förlänger därför sommarturlistan till och med den 23 augusti med biljettpriset 140 kr T/R. Från den 10 augusti blir det turer enbart varannan timme med första avgång från Torekov kl 10.00. Från den 24 augusti sker trafik enligt höstturlistan med nytt biljettpris 120 kr T/R vilket även gäller turer annandag jul. Barnbiljetter (6-15 år) fortfarande till halva priset. Enkelbiljetter till halva priset. Läs mer.

Väderötrafiken och kaféet (2015-05-01)

På Valborgsmässoafton undertecknades ett avtal mellan Torekovs församling och TKV Shipping AB angående rättigheten att trafikera bryggorna i Sandhamn och Kappelhamn på Hallands Väderö.
Avtalet gäller från 1 maj till och med 2021 och omfattar även driften av kiosk- och kaférörelsen på Ön.
Avtalets syfte är att med en båtförbindelse tillförsäkra besökare, boende och förvaltning mot avgift en tillgänglighet och viss service under en stor del av året.
Kyrkans guidehäfte och karta, som säljs till förmån för Väderöfonden kan köpas via denna hemsida, i biljettkiosken, på färjorna Nanny och Sund och på Väderökaféet.

Rederiet kommer att skaffa en hemsida. Tills den blir klar hänvisas hit.

Väderöns kustfåglar (2015-04-10)

KustfåglarÄr du intresserad av kustfåglar? Missa då inte att Väderön arrangerar en intressant vandring lördagen den 30 maj. Det blir en upprepning av förra årets uppskattade exkursion med ornitologen Åke Andersson.

Genom återkommande inventeringar sedan mer än 50 år kan Åke berätta om de stora förändringar som skett med fågellivet längs öns kuster och på omkringliggande öar och skär. Åke Andersson är en duktig ciceron som generöst öser ur sina djupa källa med kunskap och erfarenhet. Förhoppningsvis delar han även med sig av egna tankar om dessa intressanta djur.

Exkursionen startar i Sandhamn kl. 10.20. Vandringen sker i stilla takt med flera stopp längs norra kusten. Avslutning vid Pärlhamn söder om fyren kring kl. 12. Ta gärna med kikare. Ingen avgift. Båt från Torekov kl. 10, ordinarie pris.

»Påskexkursion (2015-04-05)

Exkursion på Påskdagen, söndagen den 5 april 2015, denna gång på temat lavar med Örjan Fritz. Båt från Torekov kl. 10 och 12. Båt från Sandhamn kl. 12.20 och 15.20. Pris T/R vuxen/barn 100/50 kr.

 Tidigare aktiviteter

2015-16 - Loggbok

2014 - Loggbok

2013 - Loggbok

2012 - Loggbok

2012 - Verksamhet

2011 - Loggbok

2010 - Loggbok

2010 - Verksamhet

2009 - Loggbok

 Bidrag till loggboken

Till vår hemsida tar vi gärna emot bilder från exkursioner och enskilda utflykter på Väderön.

Skriv gärna datum och namn på personer, platser och eventuella växter och djur, som är viktiga på bilderna. En kort beskrivning av iakttagelser eller upplevelser i anslutning till bilderna höjer informationsvärdet.

Mejla John Henrysson för instruktion.

Svenska Kyrkan, Torekovs församling