Hallands Väderö
Spacer
   Start       Besök ön       Bo på ön       Natur & historia       Väderöfonden       Drift       Arkiv       Kontakt   

Hallands Väderö - naturen och historien

VäderöbokenBiologen Urban Ekstam och illustratören Nils Forshed skildrar i sin bok om Hallands Väderö de karakteristiska och speciella dragen i öns
spännande natur- och kulturhistoria.

» Beställ boken

I A4-format och med 256 rikt illustrerade sidor, unika bilagor om kärlväxtflora, häckfågelfauna och rödlistade arter är boken verkligen ett praktverk.

Boken är en utförlig källa till kunskap om öns spännande historia och ekologi. En hisnande upptäckt om slaget vid Svolder år 1000 presenteras. Dessutom berör boken inledningsvis öns klimat och geologi och som avslutning fyrfolk, lotsar och turistverksamhet.

Väderöboken


 Mer om boken


Smakprov ur boken (pdf)
» Slaget vid Svolder
» Floran, fungan och faunan
» Svarttallsbeståndet
» Kustfåglarna

Mer information om boken

» För alla
» För historiskt intresserade
» För biologiskt och ekologiskt intresserade och naturvårdare
» Om författarna och deras arbete med boken


 Köp boken


Försäljningsställen
Församlingsexpeditionen i Västra Karup
ICA Nära i Torekov
Torekovs bibliotek

Pris 290kr

Beställ boken
Telefon 0431-36 04 00
(församlingsexpeditionen) eller via hemsidan

Pris 290kr + porto


 Pris till författarna


Urban EkstamSkånes hembygds-förbund har sedan 1967 delat ut Lengertz kultur-priser i konst och litteratur.

Nils ForshedStyrelsen beslöt den 14 maj att tilldela författarna till boken Hallands Väderö ‑ naturen och historien litteratur-priset för 2011.

  Frågor om boken besvaras av:
  Magnus Andrell (070-603193)
  John Henryson (0431-363165)

Svenska Kyrkan, Torekovs församling