Hallands Väderö
Spacer
   Start       Besök ön       Bo på ön       Natur & historia       Väderöfonden       Drift       Arkiv       Kontakt   

Väderöfonden och vänmärket 2017

VäderöfondenVäderöfonden är en insamlingsfond för natur- och kulturmiljövård på Hallands Väderö. Fonden bidrar även till att upprätthålla verksamheten med drift och underhåll på ön.

Fonden tar emot gåvor genom insättning på plusgiro 110154-2. Märk inbetalningen med ditt namn och adress. För gåvor på 200 kr eller mer erhålls ett vänmärke som ett bevis på stödet. Dekalen kan tex fästas på båt eller bil.

Vänmärket kan även köpas direkt i turtrafikens biljettkiosk, på kaféet i Sandhamn eller via hemsidan. Vänmärket kostar 200 kr.

Fonden är populär som minnesfond och som gåvomottagare i samband högtidsdagar, etc. Efter en inbetalning använder du formuläret härintill så att fonden kan skicka ut ett vackert minnes- eller gratulationsbrev till den mottagare du anger. Du kan fritt få formulera din hälsningstext eller låta fonden ange lämplig text.

Det går också bra att beställa minnes-/gratulationskort genom att ringa Jeanette Pålsson på tfn 0431-366194.

Tack för din gåva.

Vänmärket 2016Vänmärket för 2017.
I naturlig storlek, diameter 70 mm. I centrum av dekalen visas en stiliserad bild av ett medeltida kontrollmärke, funnet i Kappelhamn. Kontrollmärket av bly, ett så kallat plumbum, antas ha samröre med det medeltida fisket och handeln på ön. Märket visade att en säsongsavgift erlagts. Kontrollmärket kan ses i en monter i Väderömuseet. Dekalen är tecknad av konstnären Nils Forshed, illustratör till boken Hallands Väderö ‑ naturen och historien, i vilken kontrollmärket beskrivs på sidan 60.

Hallands Väderö ägs av Torekovs församling men drivs som en egen ekonomisk enhet utan stöd från kyrkoavgiften (tidigare kyrkoskatten) eller bidrag från kommunen. Trots ideellt arbete finns ett stort behov av ekonomiskt stöd för öns natur- och kulturmiljövård, såväl som för den egentliga driften av ön. Fonden vars formella namn är ”Väderöfonden - för natur- och kulturmiljö på Hallands Väderö”, ingår i öns förvaltning och revideras av auktoriserad revisor och lekmannarevisorer.

Väderöfonden inrättades 2003 och sedan dess har över 1 000 inbetalningar skett. Fonden har bidragit till projekt med nya grindar, vägvisare informationsskyltar och spänger samt arbetet med att röja kring gammelekar och i buskmarkerna. Även staten bidrar, särskilt till vissa naturvårdsprojekt, men dessa pengar räcker inte till.

 Instruktioner för gåva

1. Gör en inbetalning av önskat belopp till plusgiro 110154-2. Ange ditt namn.

2. Ange här det namn du uppgett vid inbetalningen samt inbetalt belopp.

Fyll i anvisningar för minnes-kort eller gratulationskort.

 Minneskort
Till minne av har Väderöfonden mottagit en penninggåva från .


 Gratulationskort
Med anledning av har Väderöfonden mottagit en penninggåva från .

3. Fonden skickar minneskort eller gratulationskort till följande adress:

Svenska Kyrkan, Torekovs församling