Hallands Väderö
Spacer
   Start       Besök ön       Bo på ön       Natur & historia       Väderöfonden       Drift       Arkiv       Kontakt   

Trycksaker från Hallands Väderö

» Guide med besöksmål och karta

Ny Guide för  Hallands Väderö, med besöksmål och kartaTill förmån för Väderöfonden säljs en turistguide om tolv sidor i A5-format med en stigkarta i mittuppslaget.

Kartan och ytterligare tolv akvareller av konstnären Nils Forshed illustrerar häftet, som innehåller förslag på vad man kan göra och se på Hallands Väderö. 

Guiden köps enklast i biljettkiosken eller på caféet på Väderön. Den kostar endast 20 kronor. 

» Karta över Hallands Väderö

Kartan är i skalan 1:10 000 och finns att köpa som folder för 30kr. Den ersätter stiftsjägmästarens utmärkta karta, reviderad 1980, vilken snart är slutsåld. Fråga efter den nya kartan hos Väderötrafiken eller lokala bokhandlare och turistbyråer. Ovikta kartblad kan köpas på Torekovs bibliotek. Kartan säljs till förmån för Väderöfonden som stödjer natur- och kulturmiljövård på Hallands Väderö.

skanna0017.jpgFoldern består av 20 sidor i formatet 12x21 cm. Kartan tar upp tolv sidor (36x42 cm) och har bara tryck på en sida – baksidan är blank. Återstående åtta sidor utgör ett ”flagg-blad” med dubbelsidigt tryck till vänster om kartan. Titelsida och baksida till foldern tar upp var sin sida (se bild). Resterande sex sidor innehåller alfabetiskt ordnade notiser med kommentarer till 45 namn på kartan. Ytterligare ett40-tal kartnamn nämns i notiserna.

Den nya kartan visar, liksom den gamla, skog och buskmark var för sig. Den öppna marken omfattar nu både gräs- och sandmark såsom sandstränder och sår i grässvålen. Nytt är att klipp- och stenkust har en egen färg. Våtmarkerna är markerade oavsett i vilken terräng och växtlighetstyp de finns. Nästan allt ”kulturellt”, som syns i terrängen, är utsatt på den nya kartan: Stigar, gläntor, byggnader, gärdsgårdar, rösen, fornminnen, sjömärken, etc. Stängslet vid Gårdsslät-ten är inte utritat och inte heller, spänger, stättor, soptunnor och vägvisare. Däremot finns det markeringar för de största informationstavlorna och TC. De i terrängen osynliga grän-serna för säl- och fågelskyddsområden är också utsatta på kartan.

Den nya kartan bygger på Hydrographicas sjökort över Hallands Väderö och öns kustlinje är följaktligen mycket exakt återgiven och höjdkurvorna har 2,5 meters ekvidis-tans. I kartkanten är längd- och breddgrader markerade. Kartan är framställd av Jesper Sannel, Gavia kartläggning och Camilla Sund, Sund GeoData.

Flera nya och nygamla ortnamn, som Magnus Andrell tagit fram, finns med på kartan t.ex. Egerströmdammen, Lilla Sandhamnshallarna, Fyrplatsen, Orbjärshöjden, Galg-berget, Grönskärsslätten, Oakärret, Ulagaps- och Skog-vaktarlyckan och Kappelhamnsslätten. Magnus har också sett till att gränserna mellan skog, buskmark och öppen mark är uppdaterade och att stigarna är aktuella.

Fler och utökade notiser till den nya kartan med bilder finns här.  

 Försäljningsställen

Kartan och vykorten finns för försäljning hos:

» Väderökaféet

» Väderötrafiken

» Torekovs Turiskbyrå

» Bjäre Bokhandel


» Vykort

Torekovs församling har gav ut vykort i A5-format i samband med 800-års jubileet 2009.
De finns med fem olika motiv, samtliga akvareller av Nils Forshed och hämtade från en kommande bok: Hallands Väderö – naturen och historien.
Jubileumssigillet är tryckt på baksidan av korten.

Vykort Hallands Väderö, av Nils Forshed Vykort Hallands Väderö, av Nils Forshed Vykort Hallands Väderö, av Nils Forshed Vykort Hallands Väderö, av Nils Forshed Vykort Hallands Väderö, av Nils Forshed

 

Svenska Kyrkan, Torekovs församling